Om Reservkraft

Reservkraft startades av Stefan Sladden Eng och tar avstamp i att många vill komma igång med sitt företags bloggande. Det kan handla om produkter eller tjänster i rent marknadsföringssyfte. Eller bara texter om företaget och dess historia eller branschen generellt och den egna positioneringen.

Oavsett vilket så är du välkommen att höra av dig så guidar vi dig till rätt lösning