Stefan höll en mycket inspirerande kurs om att skapa domäner, sätta upp hemsidor och hantera bloggar.

Kursen gick igenom relevanta verktyg, processer och ”best practice”. Dessutom delgavs insikter i hur man lämpligen kan hantera kommentarer, reklam etc.
Stefan har omfattande erfarenhet av att skapa hemsidor och bloggande, både professionellt och privat, och delade med sig av egna erfarenheter och vad man bör tänka på.

En bra plattform för att bygga och anpassa en hemsida, med eller utan blogg, till företagets syfte.

Anders Abborr

Stefan gick igenom det mest grundläggande för en bra start och gav goda råd och tips för ett fortsatt självständigt arbete.

Korta informativa genomgångar av olika verktyg och begrepp samt tid för frågor och eget testande med stöd.

Stefan är en fantastisk lärare som förklarar och instruerar på ett pedagogiskt och lugnt sätt. Han uppmuntrar till eget sökande och lärande utifrån din idé med att ställa rätt frågor eller guida till relevanta sidor. En mycket bra och givande kurs för dig som vill bygga en hemsida eller starta en blogg.”

Mia Ahrenlöf